Het begon in de vroege Middeleeuwen toen er reeds een vestiging was op het Fonteinhof. Het Fonteinhof is door een eeuwenoude lindendreef verbonden met het uit de 13e eeuw daterende Sint-Niklaas en Dionysius kerkje van Gotem. In die tijd moest de kasteelheer de kerk bouwen en de pastoor aanduiden en betalen. Hierdoor is dit de enige plaats in Limburg waar de poort van de kerk en de poort van het Fonteinhof recht tegenover elkaar staan, ideaal om met de familie in suite naar de kerk te lopen gelijk dat vroeger gedaan werd. Het huidige poorthuis dateert van 1729 en was toen de opbrengst eigendom van de burgemeesters van Hasselt. In de glorietijd besloeg het Fonteinhof ongeveer 1500 hectare en hadden ze ongeveer 30 boerenpaarden. Op het einde van de 19e eeuw trouwde een dochter van de familie Briers met ridder de Lamine de Bex uit Luik die ingenieur was. Deze heer ontwikkelde fruitpersen en zo ontstond in 1914 het bekende Looza fruitsap op het Fonteinhof te Gotem. Het was hier gevestigd tot 1936. In de jaren tachtig werd Looza verkocht en toen begon het verval van het Fonteinhof.

Op 22 september 2003 kochten Hilde en Hendrik Reyskens - Vanholst het als monument geklasseerde en in landschappelijk waardevol agrarisch gebied gelegen Fonteinhof. Voor ons was het liefde op het eerste gezicht. Bij onze kennismaking konden we de ziel van het Fonteinhof meteen voelen en leek het alsof we er al jaren mee vertrouwd waren. Dit was gewoon ons ding en de omvang van de werken die eraan dienden te gebeuren deed ons niet terugdeizen. We volgende ons hart en iedere dag weer zijn wij daar blij om! De uitdaging om het Fonteinhof nieuw leven in te blazen, het weer een functie en een doel te geven en hierbij zijn ziel te bewaren, hebben we met beide handen aangenomen.

Op 7 mei 2012 openden wij, het gezin Reyskens-Vanholst, het Fonteinhof. 2 jaar en honderden feesten later willen we jullie graag uitnodigen om kennis te maken met de unieke sfeer van het Fonteinhof en om van onze persoonlijke service te genieten.

Familie Reyskens-Vanholst
Hilde, Hendrik, Liselotte en Michiel